Perits Arquitectes: elaboració de dictàmens judicials i a instàncies de part


Presentació

UN JUTGE DECIDEIX EN FUNCIÓ DE LES PROVES QUE SE LI PRESENTEN

UN DICTAMEN PERICIAL SOVINT ES CONVERTEIX EN EL PRINCIPAL MITJÀ PROVATORI D'UN JUDICI

Davant d'un tribunal, un pèrit es converteix en un veritable assessor del jutge. El dictamen del pèrit esdevé un autèntic mitjà provatori i, d'entre el conjunt de proves aportades a un procés, el dictamen és, sovint, la més decisiva a l'hora de fixar el seu criteri.

A pèrits arquitectes estem especialitzats en la redacció de dictamens pericials sobre qualsevol tema relacionat amb l'arquitectura i l'urbanisme, amb els quals poder argumentar sòlidament la posició de la part que els presenta.

Sobre nosaltres

Pèrits arquitectes és una organització fruit de la unió de diferents professionals de l'arquitectura i el dret, amb l'objectiu de poder oferir el millor equip tècnic a l'hora de redactar dictamens pericials d'alta qualitat.

Encara que la redacció de dictamens pericials no és la nostra única activitat, sí que és el motiu de la creació de pèrits arquitectes i la seva principal raó de ser.

És tan ample el ventall de temes relacionats amb l'arquitectura i l'urbanisme i són tan específics cadascun d'ells que vam creure que era necessari oferir un servei pluridisciplinar de veritables experts dirigit a preparar recursos i a assessorar els nostres clients.

Pèrits arquitectes està encapçalat per l'arquitecte Josep Manel Melo i Cabrera i el conformen tècnics amb formació en tots els àmbits que concorren en el món de la pràctica pericial, amb molta experiència i una gran especialització, abastant la totalitat dels aspectes tècnics, econòmics i legals que cal tenir en compte a l'hora d'emetre un dictamen.

Josep Manel Melo Cabrera

JOSEP MANEL MELO CABRERA

Pèrits arquitectes és una iniciativa de l'arquitecte Josep Manel Melo i Cabrera (núm. de col·legiat 18.553-1 del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya)

Del seu currículum, a més de la seva llarga experiència tècnica pericial, podem destacar:

Diplomat en Arquitectura Legal i Forense (DALF) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Màster en Gestió Urbanística Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Màster en Patologia, diagnosi i Tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic (UPC).

Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya.

Membre de l'Associació Catalana de Pèrits Judicial.

Membre de la xarxa de certificadors energètics de la Entidad Nacional de Certificación Energètica (ENACE).

Idiomes: castellà, català, anglès, francès i italià.